Օգտագործման պայմաններ

Օգտագործման պայմանների միայն անգլերեն տարբերակն ունի իրավաբանական ուժ և պարտադիր է: Թարգմանությունները տրամադրվում են օգտատերերի հարմարության համար և իրավաբանորեն պարտադիր չեն: Օգտագործման պայմանների անգլերեն տարբերակի համար, խնդրում ենք փոխել կայքի լեզուն անգլերենի:


Վերջին թարմացում` Հուլիսի 27-ին, 2023թ.A. Ներածություն

ArmeniaDistanceLearning.com հասցեում գտնվող կայքի և դրա միջոցով մատուցվող ծառայությունների (այսուհետ՝ «ADL») մուտքն ու օգտագործումը ենթադրում է ձեր կամ այն անձի, որը ներկայացնում եք (այսուհետ՝ «օգտատեր») համաձայնությունը հետևյալ օգտագործման պայմաններին (այսուհետ՝ «Օգտագործման պայմաններ»): Եթե օգտատերը համաձայն չե ADL-ի Օգտագործման պայմաններին, ապա նա չի կարող մուտք գործել կամ օգտվել «ADL» կայքէջից և դրա միջոցով մատուցվող ծառայություններից:


Մուտքը ADL-ի կայք (և հետևաբար դրա միջոցով մատուցվող ծառայությունների) կամ ADL-ում մատուցվող որևէ հատուկ ծառայության կարող է ցանկացած պահի դադարեցվել ADL-ի կողմից: Մուտքը կարող է դադարեցվել որոշակի օգտատերի, օգտատերերի խմբի կամ բոլոր օգտատերերի համար: ADL-ը ցանկացած պահի կարող է ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ փակել ADL կայքը՝ պատճառները նշելով կամ առանց դրա:


B. Օգտատերի պարտականությունները


Դասավանդման դասընթացների ամրագրումներ / հաստատումներ
Օգտատերերը պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան, որպեսզի վճարեն ընդունված կրկնուսուցման դասընթացների համար: 18 տարեկանից փոքր օգտատերերը պետք է ներկայացված լինեն ծնողի, ընտանիքի հիմնական լիազորված անդամի կամ օրինական խնամակալի կողմից, որը տալիս է համաձայնություն և միջոցներ, որպեսզի նրանք գրանցվեն կրկնուսուցման դասընթացին: ADL-ը պատասխանատվություն չի կրում 18 տարին չլրացած անձի և նրա ներկայացուցչի միջև որևէ վեճի համար:


Բովանդակություն, մտավոր սեփականության իրավունքներ
Բովանդակությունը, որը տեղադրված է ADL կայքում, բացառությամբ այն բովանդակության, որը կիսվում է ուսանողի և դասախոսի միջև, հանդիսանում է ADL ընկերության սեփականությունը: Այն չի կարող ներբեռնվել և օգտագործվել առևտրային նպատակներով՝ առանց նախնական (և գրավոր) ADL թույլտվության ստանալու: Սա չի խանգարում օգտատերերին ADL կայքի և կից ծառայությունների բնականոն նպատակային օգտագործումից: ADL-ը պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի և դասախոսի միջև տարածված բովանդակության համար: ADL կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի արտաքին կայքեր, և ADL-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ռեսուրսների բովանդակության համար:


Անվտանգություն
Օգտատերերը պատասխանատու են վիրուսներից և այլ սպառնալիքներից պաշտպանելու իրենց ծրագրաշարը և սարքավորումը: Նախքան դաստիարակի կողմից տրամադրված ֆայլը ներբեռնելը և օգտագործելը, օգտատերերը պետք է համոզվեն, որ ունեն անհրաժեշտ վիրուսների սկանավորում և այլ պաշտպանիչ միջոցներ:

Օգտատերերը պետք է գործադրեն իրենց սեփական դատողությունը ADL-ի կայքում ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտության վերաբերյալ: ADL-ը չի երաշխավորում, որ ADL կայքի ամբողջ բովանդակությունը ամբողջական է, ճշգրիտ, արդիական: Օգտատերերը պետք է կապ հաստատեն ADL-ի անձնակազմի հետ, երբ նրանք նկատեն որևէ վիրավորական կամ անօրինական նյութ, որը տեղադրված է ADL-ում:

Օգտագործողները չպետք է փորձեն կոտրել ADL կայքը (կամ դասախոսի համակարգիչները), դիտավորյալ դանդաղեցնել այն՝ օգտագործելով ցանկացած տեսակի ավտոմատացված գործիքներ, չարաշահել այն որևէ կերպ կամ ձեռք բերել որևէ տեսակի չարտոնված մուտք դեպի ADL կայք, ADL անձնակազմ կամ դաստիարակ համակարգիչներ կամ այլ սարքեր: Նման և նմանատիպ իրադարձությունների դեպքում ADL-ը նման գործերը կհանձնի իրավապահ մարմիններին և կհամագործակցի նրանց հետ՝ բացահայտելով օգտատերերի բոլոր հասանելի տեղեկությունները: Նման գործողություններով զբաղվող կամ ներգրավվածության մեջ կասկածվող օգտատերերի հաշիվները կսառեցվեն և/կամ կդադարեցվեն հետաքննության ընթացքում կամ ընդմիշտ:

Օգտատերերը չեն կարող տրամադրել իրենց հաշիվը այլ օգտատերերին, եթե նրանք ծնողներ կամ ընտանիքի այլ հիմնական անդամներ չեն, ովքեր մուտք են գործում անհրաժեշտ վճարումներ կատարելու համար: Օգտատերերը պետք է անհապաղ տեղեկացնեն ADL-ին, երբ իրենց հաշվին մուտք ունի որևէ այլ անձ:

Օգտատերերը պետք է ապահովեն, որ իրենց հաշվում նշանակումները բոլորն օրինական են, ստեղծվել են իրենց կողմից իրենց իսկ օգտագործման համար, և, հետևաբար, վճարվում են իրենց կողմից պատրաստակամորեն: Վճարման ոչ մի փոխհատուցում չի կատարվի այն հիմքով, որ ինչ-որ այլ մեկը օգտագործել է օգտատիրոջ հաշիվը:


Հաղորդակցություն
ADL-ն օգտատերերին ծանուցումներ կուղարկի դասախոսների հետ նրանց հաղորդագրությունների, ամրագրումների և հանդիպումների, վճարումների և նրանց ուսման հետ կապված այլ կարևոր գործողությունների/գործունեությունների վերաբերյալ: ADL-ը կարող է օգտատերերին ուղարկել այլ կարևոր ծանուցումներ կապված ADL կայքի և կից ծառայությունների գործունեության, պլանավորված կամ չպլանավորված խափանումների, գաղտնիության քաղաքականության, ծառայության պայմանների փոփոխության և այլնի հետ կապված: Օգտատերերը պետք է ուշադիր կարդան այս ծանուցումները և գործեն համապատասխանաբար։ Այս բաժնում նշված հաղորդակցությունը կապված չէ տեղեկագրի տարածման հետ, որը վերահսկվում է օգտատերերի կողմից՝ ADL կայքի իրենց հաշվի «Կարգավորումներ» բաժնում:

Օգտատերերի հաղորդակցությունը դասախոսների և ADL-ի անձնակազմի հետ պետք է լինի հարգալից, չօգտագործի անպարկեշտ արտահայտություններ, չօգտագործի սպառնալիքներ և չքննարկի այլ հարցեր, բացի դասախոսության թեմային անմիջականորեն առնչվող հարցերից: Այս պահանջը չկատարելը կհանգեցնի օգտատիրոջ հաշվի սառեցմանը կամ դադարեցմանը: Ծանր դեպքերում ADL-ը կարող է նման գործերը փոխանցել իրավապահ մարմիններին և համագործակցել նրանց հետ՝ բացահայտելով օգտատերերի բոլոր հասանելի տեղեկությունները:


Սարքավորում, ծրագրակազմ և միացում
Օգտատերերը պետք է ապահովեն, որ նրանք ունենան ճիշտ սարքավորումներ, ծրագրակազմ և կայուն ինտերնետ կապ (թողունակությունը պետք է բավարար լինի Zoom-ի տեսազանգեր իրականացնելու համար), որպեսզի կարողանան օգտվել դասավանդման դասընթացներից մինչև նիստը: Ոչ մի փոխհատուցում չի կատարվի այն դեպքում, երբ օգտագործողը չի կարող մուտք գործել նիստեր՝ ապարատային, ծրագրային ապահովման կամ կապի պատճառով: Այն դեպքում, երբ դասախոսը ունի ապարատային, ծրագրային ապահովման կամ ինտերնետ կապի հետ կապված խնդիրներ, կրկնուսուցման վարձի վերադարձը կկիրառվի:


Ամրագրված կրկնուսուցման դասընթացներ, բաց թողնված նիստեր, ուշացումներ և չեղարկումներ
Օգտատերերը պետք է հնարավորինս շուտ հաստատեն հանդիպումը՝ ընդունելով այն և վճարելով դրա համար (եթե սա անվճար նախնական զանգ չէ): Եթե օգտատերը հասկանա, որ ինքը պատրաստվում է բաց թողնել նիստը ինչ-ինչ պատճառով, նա պետք է չեղարկի հանդիպումը մինչև այն սկսվելը, կամ, եթե ժամանակը թույլ է տալիս, խնդրեք դասախոսին փոխել օրը կամ ժամը: Եթե դասախոսին չի հաջողվում համապատասխան գործողություն կատարել, ապա օգտատերի պարտականությունն է հանդիպումը համակարգում չեղարկել մինչև մեկնարկի ժամը, հակառակ դեպքում օգտարերը կհայտարարի բացակայած: Դասախոսները սպասում են ուսանողների ներկայանալուն մինչև 20 րոպե: Այս ընթացքում ուսանողը չներկայանալու դեպքում նա հայտարարվում է բացակա: Ուսանողների կողմից բաց թողնված դասերի համար վճարված գումարները չեն վերադարձվում: Դասախոսների կողմից բաց թողնված դասախոսության համար վճարումները վերադարձվում են:


Վճարումներ, ձախողված վճարումներ, վերադարձներ
Օգտատերերը պետք է ապահովեն, որ ADL-ի ծառայությունները ժամանակին վճարվեն օգտագործելով իրենց պատկանող միջոցները: Օգտատերերը պետք է համոզվեն, որ նախքան վճարումը կատարելը, իրենք ունեն անհրաժեշտ թույլտվությունները օգտագործվող միջոցների սեփականատերերից: Եթե վճարումը ձախողվի, ուսանողը չպետք է մասնակցի նիստին, անմիջապես տեղեկացնի դասախոսին, նորից փորձի վճարել և տեղեկացնի ADL-ի անձնակազմին, եթե վճարման կրկնակի փորձը կրկին ձախողվի:

Վճարը վերադարձվում է օգտատերերին, երբ՝ ա) դասախոսը բաց է թողել դասախոսությունը, բ) ADL կայքը կամ կից ծառայությունները հասանելի չեն (եթե հաստատված են երրորդ կողմի մոնիտորինգի ծառայություններով), գ) դասախոսության բովանդակությունից կամ որակից դժգոհությունից – միայն մեկ անգամ և եթե ADL-ն տեղեկացվի նշված դասախոսությունից հետո 24 ժամվա ընթացքում: Եթե օգտատերը ունի չօգտագործված մնացորդ, նա կարող է պահանջել վերադարձնել այն: Գործարքի ծախսերը, որոնք ներգրավված են մնացորդի վերադարձի մշակման մեջ, վերցվելու են նույն մնացորդից:


C. Դասախոսի պարտականությունները

Դասախոսի պարտականությունները կարգավորվում են դասախոսի և ADL-ի միջև կնքված պայմանագրով:


D. Բողոքներ կամ հարցումներ

ADL-ը կգնահատի, եթե օգտատերերը ADL-ի ուշադրությանը ներկայացնեն որևէ հարց կամ մտահոգություն, ինչպես նաև առաջարկներ, որոնք նրանք կարող են ունենալ այս Օգտագործման պայմանների վերաբերյալ: ADL-ի հետ կապ հաստատելու համար օգտվողները պետք է օգտագործեն ADL կոնտակտային տվյալները, որոնք տրված են ADL-ի յուրաքանչյուր կայքէջի վերևում: ADL-ն կանի ամեն ինչ, որպեսզի հնարավորինս շուտ պատասխանի օգտատերերին։


E. Վեճեր

Օգտատերերը պետք է անմիջապես տեղեկացնեն ADL-ին, 24 ժամվա ընթացքում, դասախոսի հետ ունեցած ցանկացած վեճի մասին: Վեճը լուծելու համար օգտատերերը պետք է համագործակցեն ADL-ի հետ: ADL-ը կարող է սառեցնել օգտատիրոջ հաշիվը վեճի քննության ընթացքում:


F. Հաշվի սառեցում կամ դադարեցում

ADL-ը կարող է սառեցնել կամ դադարեցնել օգտատերերի հաշիվները այս փաստաթղթում ներկայացված պատճառներով, ինչպես նաև այլ պատճառներով:


G. Սույն Օգտագործման պայմանների փոփոխություններ

Եթե ADL-ը որոշի փոխել իր Օգտագործման պայմանները, ADL-ն այդ փոփոխությունները կտեղադրի այս էջում: Ինչպես բացատրվեց վերևում, ADL կայքի և հարակից ծառայությունների օգտագործումը նշանակում է օգտվողների կողմից սույն Օգտագործման պայմանների ընդունումը: Հետևաբար, ADL-ի կողմից սույն Օգտագործման պայմանների մեջ կատարվող փոփոխությունները կիրառելի են Օգտագործողի կողմից ADL կայքի և հարակից ծառայությունների առաջին իսկ շփման և օգտագործման ժամանակ՝ Օգտագործման պայմանների փոփոխություններից հետո: Հետևաբար, ADL-ն օգտատերերին խստորեն խորհուրդ է տալիս ստուգել այս Օգտագործման պայմանները ADL-ի և հարակից ծառայությունների յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ: Դա հեշտացնելու համար ADL-ն այս Օգտագործման պայմանների սկզբում տեղադրում է փոփոխության ամսաթիվը և ժամը: