A course picture
 
Անգլերեն լեզու

Անգլերենի բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն, Հայերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 30 ԵվրոԴասընթացի ժամանակ կկատարվի աշակերտի արտասանական հմտությունների գնահատում, կտրվեն ցուցումներ մատուցվող նյութը ուսումնասիրելու, տիրապետելու, հիշելու և եզրահանգում կատարելու համար։


Դասավանդվող նյութը կհարմարեցվի աշակերտի տարիքային առանձնահատկություններին և հոգեբանությանը։


Գրականության ընտրության հարցում ուսուցիչը օժանդակելով գրականության ընտրությունը՝ կտա նաև ինքնուրույն ընտրության հնարավորություն։

Tutor picture

Անգլերենի մասնագետ, տիրապետում է հայերենին, անգլերենին, ռուսերենին, մասամբ ֆրանսերենին։Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը