A course picture
 
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Սովորի՛ր Linux

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն, Հայերեն, Ռուսերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 10 ԵվրոԱյս դասընթացում Դուք կծանոթանաք Linux օպերացիոն համակարգին։ Մասնավորապես, կսովորեք Linux համակարգի ադմինիստրատորի ամենահաճախ օգտագործվող հրահանգները։ Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները․


- Bash shell syntax and the important components of this scripting language

- Creating a process

- Changing the content of the running process

- Transfer parameters to a program from the command line

- Functions for working with files and key memory

- PCI - inter process communication capabilities

- Shared memory usage of IPC - inter processes

- IPC - Inter Process communication semaphore capabilities, multi-process collaboration

- Signals list in Linux operating system and corresponding functions

- Sockets and corresponding functions. Using local and internet sockets for transferring information between independent processes using TCP / UDP protocols


Դասընթացում մենք կօգտագործենք Linux համակարգի օգտագործման մի շարք իրական խնդիրների օրինակներ։

Tutor picture

Սուսաննան ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։


Սուսաննան ունի շատ տարիների դասախոսական փորձ հետևյալ առարկաներում․ Python և C# ծրագրավորման լեզուներ, ծրագրավորում .Net միջավայրում, ինչպես նաև MSSQL տվյալների շտեմարաններ և Linux համակարգ։


Սուսաննան տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին:Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը