A course picture
 
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Microsoft SQL Server

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն, Հայերեն, Ռուսերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 10 ԵվրոԱյս ներածական Microsoft SQL դասընթացում ուսանողը կսովորի տվյալների շտեմարանների հետ աշխատելու այնպիսի կարևով հմտություններին, ինչպիսիք են շտեմարանների ստեղծումը, աղյուսակների նորմալացումը, տարբեր հարցումների կառուցումը, որոնք կպահեն տվյալները, կփոխեն, կջնջեն կամ ուղղակի կկարդան տվյալները։ Մենք կհետազոտենք տարբեր գործառույթներ, ինչպիսիք են distinct, order by, group by, having, կօգտվենք հատուկ հրահանգներից 'as, between, like, in', և այլն։ Ուսանողը կսովորի հետևյալ ենթալեզվի տեսակները․


DDL – Data Definition Language
DQL – Data Query Language
DML – Data Manipulation Language
DCL – Data Control Language
TCL – Transaction Control Language


Ուսանողը կսովորի տարբեր աղյուսակների տեսակներ՝ օրինակ ժամանակավոր կամ միացյալ աղյուսակներ, ենթահարցումներ, միացումների տարբեր տեսակներ, առաջնային կամ օտար բանալիներ և այլ կարևով դրույթներ։ Բոլոր թեմաներին կից տրվում են օրինակներ։ Ուսանողը կկարողանա փորձարկել սովորած նյութը՝ աշխատեցնելով հրահանգները իր սեփական համակարգում։


Այս դասընթացի նյութը կարող է հարմարեցվել ուսանողի կարիքներին և նպատակներին, ինչպես նաև իր Microsoft SQL-ի իմացության մակարդակին։

Tutor picture

Սուսաննան ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։


Սուսաննան ունի շատ տարիների դասախոսական փորձ հետևյալ առարկաներում․ Python և C# ծրագրավորման լեզուներ, ծրագրավորում .Net միջավայրում, ինչպես նաև MSSQL տվյալների շտեմարաններ և Linux համակարգ։


Սուսաննան տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին:Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը