A course picture
 
Հայոց լեզու

Հայերեն՝ յուրաքանչյուրի համար

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Հայերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 20 ԵվրոԱլինան կարևորում է առաջին հանդիպումը, յուրաքանչյուրի՝ դասընթացին մասնակցելու նպատակների հստակ ձևակերպումը, նպատակներին տանող քայլերի հստակեցումը, կազմակերպչական հարցերի, մասնավորապես հասանելիության օրացույցի կարգավորումը, մասնակցի ունեցած գիտելիքների մակարդակի գնահատումը, անհատական ուսումնական նախնական պլանի կազմումը, քննարկումը, հաստատումը։


Յուրաքանչյուր պարապմունքի վերջին հստակորեն ձևակերպվելու է հաջորդ դասի անելիքը։


Հայոց լեզվի ուսումնական ողջ նյութը, նաև ամրապնդող վարժությունները ուղարկվելու են թեման բացատրելուց հետո։


Ալինան նյութը ներկայացնելու է մատչելի, իր կազմած տեսասահիկների (սլայդների), խաչբառների, վիկտորինաների, վարժությունների, խաղերի կիրառմամբ։


Ապահովելու է աշխատանքային առողջ մթնոլորտ՝ անկաշկանդ, անմիջական հաղորդակցման համար։


Ալինան ձգտելու է նրան, որ իրեն դիմող յուրաքանչյուրի մեջ արծարծի հայերենի նկատմամբ հետաքրքրություն ու սեր, որ նա սիրով սովորի, ձեռք բերի կայուն գիտելիքներ և դրանք կիրառի խոսքում։

Tutor picture

Ալինան խոր գիտելիքներ է հաղորդում հայոց լեզվի բոլոր բաժիններից մատչելի լեզվով և հետաքրքիր հնարներով, նախապատրաստում է հայոց լեզվի և գրականության ավարտական և միասնական քննություններին (տեսական խոր գիտելիքներ հայոց լեզվից, հայոց լեզվի պատմությունից, գրականությունից, շտեմարանային, նաև հատուկ կազմված առաջադրանքներով դրանց ամրապնդում), հայ գրականության դպրոցական դասընթացը մատուցում է հետաքրքիր, սովորեցնում է վերլուծել հայ գրողների ստեղծագործությունները։Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը