A course picture
 
Հայոց լեզու

Հայոց լեզու և հայ գրականություն միջին և ավագ դպրոցի համար

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Հայերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 15 ԵվրոԴասընթացը առավելագույնս հարմարեցվում է աշակերտի կարքիներին, գիտելիքների առկա մակարդակին և նպատակներին։ Ըստ նրա ունեցած գիտելիքների՝ ուսուցիչը կազմում է ուսուցման անհատական պլան։ Աշխատանքը կատարվում է մանրակրկիտ, հանգամանալից։ Թեման տեսականորեն բացատրվում է, գծապատկերների, աղյուսակների միջոցով ավելի հասկանալի է մատուցվում նյութը։ Կատարվում են համապատասխան վարժություններ և տրվում է տնային հանձնարարություն։ Ստուգվում է տնային հանձնարարությունը, եթե կան անհասկանալի պահեր, նորից է բացատրվում թեման, մինչև աշակերտի մոտ թեման ամրակայվի և ամրապնդվի։


Դասագրքերից զատ օգտագործվում է հավելյալ գրականություն, տրամադրվում է օժանդակ նյութեր։


Գրականության դասերին ծանոթանում են հեղինակի կյանքին և գործունեությանը, վերլուծում են ստեղծագործությունները, կատարվում է կերպարների վերլուծություն։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում խոսքին, ոճական շարադրանքին, դատողական վերլուծությանը։


Միջին դասարաններում առավել խոր ուշադրություն է դարձվում վարժ ընթերցանությանը, մտքի ընկալմանը և շարադրանքի վերարտադրմանը։

Tutor picture

Հայոց լեզվի և հայ գրականության փորձառու մասնագետ։ Սովորեցնում է հայոց լեզվի բոլոր բաժինները՝ հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն և շարահյուսություն։ Սովորեցնում է հայոց լեզվով ճիշտ կարդալ, հաղորդակցվել և միտք շարադրել։


Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։


Տիրապետում է հայերենին, ռուսերենին, միջին մակարդակով նաև անգլերենին։Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը