A course picture
 
Հայոց լեզու

Հայերեն տարրական, միջին և ավագ դպրոցների համար

Այս դասընթացը կարող է դասավանդվել հետևյալ լեզուներով՝ Հայերեն

Այս դասի մեկ ժամի արժեքն է՝ 15 ԵվրոԴասընթացի բովանդակությունը պայմանավորված է նրանով, թե ինչ մակարդակի գիտելիքներ ունի աշակերտը, ինչ նպատակներ ունի, որոնք են դասընթացին մասնակցելու դրդապատճառներն ու ակնկալվող արդյունքները։


Դասընթացի ընթացքում սկսնակ աշակերտները կդառնան տառաճանաչ, կսովորեն հայերեն բառեր, կկարողանան կապակցված խոսք կազմել։


Հայերենին տիրապետող աշակերտները կզարգացնեն բառաֆոնդը, կկարողանան ավելի անկաշկանդ արտահայտել մտքերն ու հեշտ հաղորդակցվել, ընթերցել հայերեն բնագրեր, վերարտադրել ու վերլուծել ընթերցածը։


Սկզբից պետք է կատարվի աշակերտի գիտելիքի մակարդակի գնահատում, կազմվի անհատական ուսումնական պլան ու առաջնորդվելով դրանով՝ իրագործվի ուսուցման գործընթացը։


Առաջնորդվելով ծրագրով՝ ամեն դասի ընթացքում կներկայացվի տրված թեման։ Կքննարկվեն դասի տեսական ու գործնական մասերը։ Կկատարվեն տարբեր տեսակի վարժություններ, որոնց համար կկիրառվեն տարբեր տեսակի գրքեր, քարտեր, տեսասահիկներ, օնլայն գործիքներ։


Ամեն դասի վերջում պետք է կատարվի մատուցված նյութի կշռադատում, որով հասկանալի կլինի, թե տրված նյութը ինչ մակարդակով է ընկալել սովորողը։ Անհասկանալի ու մութ հարցերը նորից կքննարկվեն։


Դասընթացի գրականությունը ընտրվելու է՝ հաշվի առնելով տվյալ սովորողի նպատակները։ Եթե դասապատրաստում է, անց է կացվելու սովորողի դպրոցական դասագրքով։ Մնացած դեպքերում դասը անց է կացվելու ուսուցչի առաջարկած ու պլանավորած գրականությամբ։

Tutor picture

Հայերենի փորձառու ուսուցչուհի է և աշխատել է տարբեր տարիքի երեխաների հետ։ ՈՒսուցանում է հայոց լեզու՝ հաշվի առնելով սովորողի պահանջներն ու առկա մակարդակը։ Կարևորում է սովորողին մոտիվացնելը։


Տիրապետում է հայերենին, ռուսերենին (ազատ), անգլերենին (B1), իսպաներենին (A1-A2):Տեսնել ամբողջական պրոֆիլը